Specialistutbildning
Behandlingar

Peter Schulz

Tandläkare Peter Schulz


Smedjegatan 15, 722 13 Västerås
Telefon-nummer
021-147860
Webbadress
E-post
peterschulz@telia.com
Organisations-nummer
556185-7789
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
 • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1985
Annan akademisk examen
Forskarutbildning
Magisterexamen i medicinsk vetenskap / Master of Medical Science
Specialistutbildning
 • Oral protetik
Övriga meriter
En oral protetisker är en specialistutbildad tandläkare som kan beskrivas som tandläkekonstens arkitekt. Vanliga arbetsuppgifter är att lösa komplicerade bettrehabiliteringsproblem där en eller flera tänder saknas, är kosmetiskt missprydande eller är i så dålig kondition att någon form av protes måste framställas. Det kan vara olika former av avtagbara proteser eller fastsittande kronor i metall eller porslin, antingen på tänder eller implantat.
Fortbildning – Bettfysiologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Bettfysiologi (del i specialistutbildningen) 80tim 1999 Anders Johansson Ötdl, Odont.Dr. Centrum för speciaisttandvård Örebro BETTFYS. SIDOUTB. 1998-99.pdf
Käkledssjukdomar 12tim 1986 Odont Dr Annika Isberg, Doc Göran Isaksson Västmanlands läns Tandläkareförening Käkledssjukdomar 1986.pdf
Fortbildning – Cariologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Kariologiskt smörgåsbord 11tim 1994 Prof.Dowen Birkhed, Doc. Claes-Göran Emilsson Sveriges Tandläkarförbund Kariologiskt smörgåsbord.pdf
Kost och oral hälsa 2 dagar 1998 Dowen Birkhed Uppsala universitet Kost och oral hälsa.pdf
Fortbildning – Endodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Endodonti 2 dagar 2007 Leg. Tandl. Conrad Jacobson EndoMark Dental AB Endodonti.pdf
Endodonti Sidoutbildningskurs 35tim 1992 Prof. Gunnar Bergenholtz Västra regionens kursnämnd Endodonti Sidoutbildningskurs.pdf
Klinisk rotbehandling 14 timmar 1991 Odont dr Lars Fabricius Västra regionens kursnämnd Klinisk rotbehandling.pdf
Rotfylld tand i kron- och broprotetik, resurs eller dilemma? 14 timmar 1989 Tdl K G Olsson Sveriges tandläkarförbund östra regionen Rotfylld tand i kron- och broprotetik, resurs eller dilemma..pdf
Fortbildning – Estetisk och kosmetisk tandvård
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Behövs tandblekning 6,5 timmar 2013 Tandhyg Magdalena Blomqvist Praktikertjänst Behövs tandblekning.pdf
En arbetskurs i estetisk tandvård 2 dagar 2007 Per Haag, Maria Palm Nobel Biocare AB En arbetskurs i estetisk tandvård.pdf
Fortbildning – Gerodontologi/äldretandvård
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Gerodonti Diplomkurs 21tim 1998 Gunilla Nordenram m.fl. Östra regionens kursnämnd Gerodonti Diplomkurs.pdf
Fortbildning – Medicin och prekliniska ämnen
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Akutdag för tandläkare 7 timmar 1994 Doc Magnus Hägerdal, Anest, sjuksköt Hans Olsson Sveriges tandläkarförbund södra regionen Akutdag för tandläkare.pdf
Avvikande reaktion- hudförändringar: tandvårdspersonal-allergier: patienter 14 timmar 1995 Prof. Bert Björkner, Ötdl. Magnus Bruze, Prof. Krister Nilner Sveriges tandläkarförbund södra regionen Avvikande reaktion- hudförändringar; tandvårdspersonal-allergie.pdf
Cellbiologi 5p 1985 Uppsala universitet Uppsala universitet Cellbiologi 5 poäng.pdf
Neurologi - se upp - alla smärtpatienter som söker tandläkaren har inte tandvärk! Vidga dina vyer! 14 timmar 1994 Ötdl, doc, Martin Frizell och medarbetare, Sahlgenska sjukhuset Göteborg Sveriges tandläkarförbund västra regionen Neurologi - se upp - alla smärtpatienter som söker tandläkaren .pdf
Näringslära 10 poäng 1985 Prof Leif Hambraeus Uppsala universitet Näringslära.pdf
Oral mikrobiologi 70tim 1994 Prof. Stig Edwardsson m.fl. Södra regionens kursnämnd Oral mikrobiologi.pdf
Schola Medica, internmedicin för tandläkare 65tim 1997 Doc. Stefan Lindgren m.fl. STF Schola Medica - Intern medicin för tandläkare.pdf
Toxikologi 35tim 1998 Dr odont Jon E Dahl Västra Regionens kursnämnd Toxikologi Diplomkurs.pdf
Toxikologi 12tim 1989 Prof.K Sune Larsson m.fl. Norra regionen STF Toxikologi.pdf
Toxikologi 3 poäng 1985 Doc. Lennart Dencker Uppsala universitet Toxikologi 3p.pdf
Vad kan plastikkirurgen lära tandvården 1 dag 2012 Anders Liss Nordöstra regionens kursnämnd Vad kan plastikkirurgen lära tandvården.docx
Öron-,näs- och halssjukdomar för tandläkare 20 tim 2001 Doc. Lars Andreasson Södra regionens kursnämnd Öron-,näs och halssjukdomar för tandläkare.pdf
Fortbildning – Odontologisk bioteknologi/materiallära
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Aktuellt om tandfyllningsmaterial 14 immar 1993 Doc Lennart Forsten Sveriges tandläkarförbund östra regionen Aktuellt om tandfyllningsmaterial.pdf
Alla dessa burkar och tuber 8 timmar 1996 Thomas Jacobsen Västmanlands läns tandläkareförening Alla dessa burkar och tuber.pdf
Härdplaster 5 timmar 1997 Christina Fors, Gun Tagesson Landstingshälsan Örebro Härdplaster.pdf
Klinisk utvärdering av dentala material 5 poäng 1999 Jan van Dijken Umeå Universitet Klinisk utvärdering av dentala material.pdf
Odontologisk teknologi 54 tim 1991 Pref. Tore Derand m.fl. Södra regionens kursnämnd Odontologisk teknologi.pdf
Fortbildning – Odontologisk röntgendiagnostik
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Odontologisk radiologi 24tim 1998 Doc. Björn Svensson m.fl. Odontologiska instutionen Jönköping Odontologisk radiologi.pdf
Panoramaröntgen 20tim 1997 Doc. Björn Svensson Odontologiska utbildningsenheten Örebro Panoramaröntgen.pdf
Ta bättre digitala panoramabilder 6 timmar 2006 Eva Helin, Röntgentandsköterska Unident Ta bättre digitala panoramabilder.pdf
Fortbildning – Oral kirurgi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Aktuellt inom käkkirurgi 7 timmar 1996 Doc. ötdl. Lars Andersson, odont. dr, ötdl Anders R Eriksson, doc. ötdl Leonard Krekmanov, tdl Arne Mordenfeld, tdl Andreas Thor Anders R Eriksson Aktuellt inom käkkirurgi.pdf
Dental traumatologi 10 timmar 1985 Jens O Andreasen Västmanlands läns tandläkareförening Dental traumatologi.pdf
Implantatkirurgi för allmäntandläkare 10 poäng 2002 Prof. Stefan Lindgren Umeå Universitet Implantatkirurgi för allmäntandläkare.pdf
tand- och käkskadebehandling 80 tim 1985 Ötdl Ulf Ahlström m.fl. Odontologiska instutionen Jönköping Tand och käkskadebehandling.pdf
Fortbildning – Oral medicin
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Klinisk Oral Farmakologi 7 timmar 2007 Ötdl Johan Blomgren Kliniken för Oral Medicin Östra Sahlgrenska Univeritetssjukhuset Klinisk Oral Farmakologi.pdf
Munslemhinneförändringar 8 timmar 1986 Prof. Guy Heyden Västmanlands läns landsting Munslemhinneförändringar.pdf
Fortbildning – Oral protetik
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Blekning av vitala tänder och rotfyllda tänder. Estetiska aspekter på preparation, compositer, dentin bonding, implantat samt sandbläster i miniformat för reparationer. Gjuten glaskeramik. 2 dagar 1990 Tdl Sverker Toreskog, tdl Bengt- Åke Orell DAB Blekning av vitala tänder och rotfyllda tänder. Estetiska aspek.pdf
Do it yourself- praktisk arbetskurs i porslinsinlägg och porslinslaminat 36 timmar 1991 Tandtekn. Claes Myrin, tdl Sverker Toreskog Sveriges tandläkarförbund östra regionen Do it yourself- praktisk arbetskurs i porslinsinlägg och porsli.pdf
Föreläsningar i nya metoder och material vid kirurgiskt och protetiskt arbete med Brånemark System, Replace och Procera. 1 dag 1999 Pelle Pettersson Dental implants Nobel Biocare Föreläsningar i nya metoder och material vid kirurgiskt och pro.pdf
Gråt och tandagnisslan 2 dagar 2006 Bl.a Doc Mats Trulsson, Ötdl Sven Scholander, Prof Margareta Molin Svensk förening för oral protetik Gråt och tandagnisslan.pdf
Implantat och käkbensförankrade konstruktioner ad modum Brånemark 34 timmar 1990 Ötdl. Johan Gunne, ötdl Hans Nilsson, ötdl Morgan Olsson, doc. Per Åstrand Dental Medico Implantat och käkbensförankrade konstruktioner ad modum Brånema.pdf
Implantationsprotetik för allmäntandläkare 10 dagar 1996 Prof. Krister Nilner m.fl. Södra regionens kursnämnd Implantationsprotetik för allmäntandläkare.pdf
Konsten att Lyckas 2 dagar 2005 Bl.a. Ötdl Ove Larsson, Prof Björn Söderfeldt, Prof Frauke Mûller, Prof Ann Wennerberg, Prof Hugo De Bruyn, Prof Torsten Jemt, Prof Johan Gunne Svensk förening för oral protetik Konsten att Lyckas.pdf
Käk-och ansiktsprotetik för tandläkare 5 poäng 2000 Prof. Johan Gunne m.fl. Umeå Universitet Käk och ansiktsprotetik för tandläkare.pdf
Laboratorieframställda kompositinlägg 7 timmar 1987 Ötdl Carl Gösta Rasmusson, tandtekn Jörgen Schaub Sveriges tandläkarförbund östra regionen Laboratorieframställda kompositinlägg.pdf
Livskvalitet, Estetik och biologi med implantat 1 dag 2009 Ingrid Collin Bagewitz Svensk förening för oral protetik Livskvalitet, Estetik och biologi med implantat.pdf
Modern fiber och composit teknik, composipost och composiplay ½ dag 1996 Tdl Johan Wennström Tdl Johan Wennström Modern fiber och composit teknik, composipost och composiplay.pdf
Nya och framtida metoder 1 dag 1999 Torvald Rundcrantz Svensk förening för oral protetik Nya och framtida metoder.pdf
Porslinslaminat från A till Ö 11 timmar 1988 Tdl Leif Holmberg, tandtekn Sune Johansson Gullstensön AB Porslinslaminat från A till Ö.pdf
Protetik vid små restbett 13 timmar 1987 Ötdl Ebbe Björkman, ötdl Per Borg, bitr ötdl Jan Ekenbäck Sveriges tandläkarförbund östra regionen Protetik vid små restbett.pdf
Sex heta protetikområden-en miniserie 2 dagar 2011 Ötdl Hans Nilsson Plandent Forssbergs Dental AB Sex heta protetikområden-en miniserie.pdf
Teoretisk och klinisk kurs för IMZ-implantat 2 dagar 1992 Sten Kvarfordh, Krister Sylvén Implantona Teoretisk och klinisk kurs för IMZ-implantat.pdf
The Esthetic Rehabilitation: A Comprehensive Esthetic Approach 1 dag 2006 Dr Mauro Fradeani Swedish Academy of Cosmetic Dentistry The Esthetic Rehabilitaion A Comprehensive.pdf
Underbygga-Överbrygga. Visa vägen till hållbar protetik 1 dag 2010 Ingrid Collin Bagewitz Svensk förening för oral protetik Underbygga-Överbrygga. Visa vägen till hållbar protetik..pdf
Fortbildning – Ortodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Schola Orthodontica 80tim 2000 Prof.J Kurol m.fl. Södra regionens kursnämnd Schola Orthodontica.pdf
Vuxenortodonti i allmänpraktik 15 timmar 1986 Ötdl Jan Lindgren Sveriges tandläkarförbund östra regionen Vuxenortodonti i allmänpraktik.pdf
Fortbildning – Parodontologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Fästesförlust kring implantat minst 50 möjliga orsaker 7tim 2012 Ötdl B.Friberg, Prof.T.Jemt Nordöstra regionens kursnämnd Fästesförlust kring implantat 2012.pdf
Komplicerade parodontitfall 13 timmar 1989 Ötdl Gram Svärdström Sveriges tandläkarförbund östra regionen Komplicerade parodontitfall.pdf
Paradontologi - state of the art 14 timmar 2001 Prof Jan Lindhe Sveriges tandläkarförbund södra regionen Paradontologi - state of the art.pdf
Paradontologi forskning - klinik 14 timmar 1993 Doc Sture Nyman, doc Harald Rylander Västra regionens kursnämnd Paradontologi forskning - klinik.pdf
Parodontologi Sidoutbildningskurs 40tim 1997 Lef Jansson Odontologiska utbildningsenheten Örebro Parodontologi sidoutbildningskurs.pdf
Periimplantit-den vanligaste implantatkomplikationen 7 timmar 2006 Professor Tord Berglundh Sveriges tandläkarförbund södra regionen Periimplantit-den vanligaste implantatkomplikationen.pdf
Fortbildning – Pedodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
En nyckel till modern barntandvård 14 timmar 2000 Prof Svante Twetman, doc Ingegerd Mejàre Sveriges tandläkarförbund östra regionen En nyckel till modern barntandvård.pdf
Nya rön barntandhälsovård 8 timmar 1986 Tdl Claes-Göran Crossner Västmanlands läns landsting Nya rön barntandhälsovård.pdf
Fortbildning – Psykologi och omhändertagande
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Introduktionsvecka i psykiatri för underläkare 1 vecka 1999 Rolf Hagström Psykiatri och habilitering Örebro läns landsting Intr. för underläkare 1999.pdf
Fortbildning – Övriga fortbildningsområden
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Bruka men ej missbruka tandvårdstaxan 4 timmar 1990 Tdl Ivar Rosenbaum Praktikertjänst Bruka men ej missbruka tandvårdstaxan.pdf
Ekonomi i tandläkarpraktiken 14 timmar 1987 Åke Edberg, Bo Rock Sveriges tandläkarförbund östra regionen Ekonomi i tandläkarpraktiken.pdf
Tandvårdsjuridik 7 timmar 2005 Jurist Arne Ringheim och Johan Svalling Privattandläkarna Tandvårdsjuridik.pdf
Varför skulle jag, en välutbildad och upplyst tandläkare använda laser inom tandvården? 2 dagar 2011 Tandl Peter Fahlstedt Plandent Forssbergs Dental AB Varför skulle jag, en välutbildad och upplyst tandläkare använda laser inom tandvården.pdf
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
Västmanland,Närke,Uppland
Egen verksamhet
från 1988
Auskultering
Kirurgi,oral. kirurgi,oral protetik,bettfysiologi
Auskultering hos
Oral kirurgi Odont. klin. Gbg,Kirurgi Östra sjukhuset Gbg,Oral kirurgi Akademiska sjukhuset Uppsala,Specialistkliniken för protetik Västerås,Bettfysiologi Odontologiska utbildningsenheten Örebro,Käkkirurgiska kliniken Regionsjukhuset Örebro