Specialistutbildning
Behandlingar

Patrik Andrén

Tandläkarna Andrén


Stora gatan 41, 722 12 Västerås
Facebook
Telefon-nummer
021-132312
Öppettider
Mån-tors 08-16.30, fre 08-13.30
Webbadress
E-post
info.andren@tandlakarnaandren.se
Facebook
Tandläkarna Andrén
Organisations-nummer
556981-8726
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1996