Specialistutbildning
Behandlingar

Omar Makdoumi

Familjetandläkaren i Uppsala


Karlsrogatan 84, 75239 Uppsala Uppsala
Telefon-nummer
018-536010
Webbadress
E-post
info@familjetandlakaren.nu
Organisations-nummer
556637-7841
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Barntandvård
  • Estetisk tandvård
  • Konserverande behandling
  • Kronor och broar
  • Implantat
  • Rotbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Umeå
Legitimationsår
1998