Specialistutbildning
Behandlingar

Lena Skoglund

Tandläkare Lena Skoglund


Storg.35, ing. Magasinsg 4B, 46130 Trollhättan
Facebook
Telefon-nummer
0520-10163
Telefontider
öppettider + fre 8-10.30
Öppettider
må,ons, tors 8-17 ti 8-18
Webbadress
E-post
tandlakarelenaskoglund@ptj.se
Facebook
Tandläkare Lena Skoglund
Organisations-nummer
556077-2419
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Behandling av tandvårdsrädda
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1980
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
1980-1994
Egen verksamhet
1994-