Specialistutbildning
Behandlingar

Maria von Beetzen

MariaKliniken


Nabbgatan 6, 64530 Strängnäs
Facebook
Telefon-nummer
0152-14840
Telefontider
månd - torsdag 7.15-14
Öppettider
måndag - torsdag 7.00 - 15.00
Webbadress
E-post
mariakliniken@gmail.com
Facebook
mariakliniken
Organisations-nummer
556557-4257
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1980
Annan akademisk examen
Forskarutbildning
Licentiatexamen i odontologisk eller medicinsk vetenskap
Specialistutbildning
 • Oral protetik
Annan akademisk examen
Annan relevant akademisk examen
20 poäng företags ekonomi
Övriga meriter
Styrelseledamot i TEV, och Tandläkarsällskapets styrelse. Suppleant i förbundsstyrelsen.
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
5 år
Annan anställning
12 år på Karolinska institutet
Egen verksamhet
25 år
Auskultering hos
Lars Enbom i Luleå