Specialistutbildning
Behandlingar

Marianne Dunér Engström

Tandläkarhuset Bromma


Västerled 2, 167 55 Bromma Stockholm
Telefon-nummer
08-256004
Telefontider
Se www.tandlakarhusetbromma.se
Öppettider
Se www.tandlakarhusetbromma.se
Webbadress
Epost
info@tandlakarhusetbromma.se
Organisations-nummer
556767-0533
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Barntandvård
  • Estetisk tandvård
  • Konserverande behandling
  • Kronor och broar
  • Implantat
  • Käkleds- och muskulär behandling
  • Rotbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1982
Övriga meriter
Deltar kontinuerligt i vidareutbildning inom odontologi
Fortbildning – Cariologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Cracks, the Nem Threat or just Old Sores? 1dag 2017 Peter Lembke Gerdes DentaNet
Hand-on kurs i kompsitteknik. Large Composite Restorations - anterior & posterior 1dag 2015 Dr Markus Lenhard Ivoclar Vivadent
Fortbildning – Endodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Optimization of clinical endodontic techniques in canal treatment using warm obturation 1dag 2016 Betrice Singleton Kerr endodontics
Fortbildning – Estetisk och kosmetisk tandvård
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Style Italiano 1 dag 2017 Annika Korvo Plandent
Fortbildning – Medicin och prekliniska ämnen
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Sömnapné 14 poäng 2018 Docent Sören Berg, Prifessor Thomas List, Bettfysiolog Åke Tegelberg Sveriges Tandläkarförbund
Fortbildning – Oral protetik
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Komposit, glas och porslin i odontologin 14 timmar 2016 Bengt Åke Orell Sveriges Tandläkareförbund
Protetik, funktionell, hållbar estetik 1dag 2016 Nicole Winitsky Ivoclar Vivadent
Fortbildning – Ortodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Ortodonti på vuxna kvällskurs 2015 Eva Ljungberg, Katarina Wiggman Privattandläkarna, Västerortsgruppen
Fortbildning – Parodontologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Periimplantitbehandling och mjukdelskirurgi kvällskurs 2015 Dejan Tomic Privattandläkarna, Västerortsgruppen
Fortbildning – Pedodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
"Best Practice" inom barn och ungdomstandvården 1dag 2015 Margareta Grindefjord, Göran Dahllöf mfl Karolinska Institutet
Fortbildning – Övriga fortbildningsområden
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Nätverket Apollonia konferens 1 vecka 2015 Nätverket Apollonia Nätverket Apollonia
Odontologiska Riksstämman 2016 3dagar 2016 Svenska Tandläkare sällskapet Svenska Tandläkare sällskapet
Tjänstgöring
Egen verksamhet
35år