Specialistutbildning
Behandlingar

Angela Stangel

Tandläkare Angela Stangel


Sibyllegatan 5, 11451 Stockholm
Facebook LinkedIn
Telefon-nummer
08-6674025
Telefontider
det går att nå oss hela dagen
Webbadress
E-post
info@angelastangel.com
Facebook
@TandlakareAngelaStangel
LinkedIn
in/angelastangel-b3894438
Organisations-nummer
556616-2763
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Behandling av tandvårdsrädda
  • Estetisk tandvård
  • Konserverande behandling
  • Kronor och broar
  • Implantat
  • Rotbehandling
  • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1981
Tjänstgöring
Egen verksamhet
sedan 2001