Specialistutbildning
Behandlingar

Mats Lundén

Tdl Mats Lundén


Stureplan 6, 114 35 Stockholm
Telefon-nummer
08-6110201
Telefontider
mån-tors. 8-18
Öppettider
mån-tors 8-18
Webbadress
Epost
info@matslunden.se
Organisations-nummer
557777-4079
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1985
Tjänstgöring
Egen verksamhet
31 år