Specialistutbildning
Behandlingar

Philip Alfort

Tandläkare Philip Alfort


Sturegatan 18, 11436 Stockholm
Telefon-nummer
08-6615684
Webbadress
E-post
reception@philipalfort.se
Organisations-nummer
556523-6618
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Malmö
Legitimationsår
2007
Fortbildning – Oral kirurgi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Astran Tech World Congress 2012 3 dagar 2012 Astra Tech Astra Tech
Diplomkurs Kirurgi 5 dagar 2010 Tandläkarförbundet Tandläkarförbundet
Implantatkirurgi 3 dagar 2011 Astra Tech Astra Tech
Implantatkirurgi 2 dagar 2013 Straumann Straumann
Fortbildning – Oral protetik
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Det slitna bettet 2 dagar 2017 Tandläkareförbundet Tandläkareförbundet
Diplomkurs Protetik 5 dagar 2008 Tandläkarförbundet Tandläkarförbundet
Implantatprotetik 2 dagar 2010 Astra Tech Astra Tech
Protetik i det slitna bettet 2 dagar 2012 Tandläkarförbundet Tandläkarförbundet
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
6 år
Egen verksamhet
4 år