Specialistutbildning
Behandlingar

Anna Hajati

OrtodontiAkademin


Hälsingegatan 43, 111331 Stockholm
Facebook LinkedIn
Telefon-nummer
08-56 23 78 50
Telefontider
Tis 08:00-10:00
Öppettider
mån-tors 08:00-17:00
Webbadress
E-post
info@ortodontiakademin.se
Facebook
ortodontiakademin
LinkedIn
organization/2694117/admin/updates
Organisations-nummer
556795-0489
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1992
Annan akademisk examen
Forskarutbildning
Doktorsexamen i odontologisk eller medicinsk vetenskap
Specialistutbildning
  • Ortodonti
Övriga meriter
Osynlig tandställning Digital Ortodonti Tandställning på insidan Barn och vuxna