Specialistutbildning
Behandlingar

Gustav Tobias Brosjö

Karlatandläkarna


Karlavägen 40, 11449 Stockholm
Telefon-nummer
08-665 30 50
Öppettider
mån-fred 08:00-17:00
Webbadress
Organisations-nummer
559063-6519
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Behandling av tandvårdsrädda
  • Estetisk tandvård
  • Konserverande behandling
  • Kronor och broar
  • Implantat
  • Käkleds- och muskulär behandling
  • Rotbehandling
  • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
2014
Annan akademisk examen
Övriga akademiska titlar
B.A. in Communication (Fil. Kand.)
Fortbildning – Ortodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Invisalign 6 mån. 2017 Align Tech Align Tech
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
1 år
Egen verksamhet
3 år
Auskultering
4 mån
Auskultering hos
Robin Pettersson