Specialistutbildning
Behandlingar

Mike Sherison

Märsta Tandakuten


Västrabangatan 31A, 19540 Sigtuna
Telefon-nummer
0859113307
Öppettider
Mån-Torsdag 8-17 Fredag 8-13
Webbadress
E-post
mike@sherison.se
Organisations-nummer
556740-8124
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1996
Tjänstgöring
Egen verksamhet
21 år