Specialistutbildning
Behandlingar

Johan Degerman

Tandläkare Degerman


Corianders allé 4, 78330 Säter
Facebook
Telefon-nummer
0225-25 64 40
Telefontider
Se hemsidan.
Öppettider
Se hemsidan.
Webbadress
E-post
info@tandlakaredegerman.se
Facebook
tandlakaredegerman/
Organisations-nummer
559023-8225
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Umeå
Legitimationsår
2008
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
10 år
Dokument