Specialistutbildning
Behandlingar

Rabi Aho

Akademitandvården AB


Agneshögsgatan 26, 59171 Motala
Facebook
Telefon-nummer
0103333139
Telefontider
Mån-Fre 08:00-17:00
Öppettider
Mån-Fre 08:00-17:00
Webbadress
E-post
info@akademitandvarden.se
Facebook
Akademitandvården-AB-102914531583031
Organisations-nummer
559230-7226
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
 • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
2015
Annan akademisk examen
Forskarutbildning
Magisterexamen i medicinsk vetenskap / Master of Medical Science
Annan akademisk examen
Annan relevant akademisk examen
Magisterexamen i Forskning och Vetenskapsmetodik Karolinska Insitutet Stockholm
Övrig relevant utbildning
Har arbetat i 4 olika regioner (västmanlands, stockholms, jönköpings, östergötlands)
Övriga meriter
Karolinska Institutet - 2015 Tandläkarexamen Sveriges Tandläkarförbund - 2017 Käkkirurgi Diplom Sveriges Tandläkarförbund - 2017 Öron- Näsa- Halssjukdomar Diplom Sveriges Tandläkarförbund - 2018 Farmakologi Diplom Sveriges Tandläkarförbund - 2019 Implantationskirurgi/Protetik Diplom Karolinska Insitutet - 2017 Forskning och Vetenskapsmetodik Straumann - 2016 Implantatkirurgi Straumann - 2016 Implantatprotetik Nobel Biocare - 2017 Implantatkirurgi Nobel Biocare - 2017 Implantatprotetik Straumann - 2018 Avancerad Implantatkirurgi Aligntech - 2018 Invisalign
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
5 år
Annan anställning
5 år
Egen verksamhet
5 år
Auskultering
> 3 månader
Auskultering hos
Eastmanninstitutet Stockholm Danderyds Sjukhus Stockholm Ryhov Sjukhus Jönköping (käkkirurgiska mottagningen) Akademiska sjukhuset Uppsala (käkkirurgiska mottagningen) Karolinska Sjukhuset Stockholm (käkkirurgiska mottagningen) Flertalet privatkliniker