Specialistutbildning
Behandlingar

Ieva Bommenel

Erikslust Tandvård


Erikslustvägen 44B, 21773 Malmö
Telefon-nummer
0702653754
Webbadress
Epost
info@erikslusttandvard.se
Organisations-nummer
559113-0017
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Behandling av tandvårdsrädda
  • Estetisk tandvård
  • Kronor och broar
  • Rotbehandling
  • Tandlossningsbehandling
  • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Utomlands
Utomlands
Kaunas Medical University
Legitimationsår
2007
Dokument