Specialistutbildning
Behandlingar

Birgitta Bark

Tandläkare Birgitta Bark AB


Östergatan 20, 43430 Kungsbacka
Telefon-nummer
030014949
Telefontider
0703169690
Epost
birgitta@bark.nu
Organisations-nummer
556712-9498
Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1983
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
17
Egen verksamhet
14