Specialistutbildning
Behandlingar

Louise Lamoureux

Knivsta Tandvård


Forsbyvägen 10E, 74140 Knivsta
Facebook
Telefon-nummer
018-380707
Telefontider
mån-fre ca 7:40-17:00, telsvar övrig tid
Öppettider
mån-fre ca 7:40-17:00
Webbadress
E-post
info@knivstatandvard.se
Facebook
https://www.facebook.com/knivstatandvard/
Organisations-nummer
556984-1777
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
2010
Annan akademisk examen
Forskarutbildning
Magisterexamen i medicinsk vetenskap / Master of Medical Science
Annan akademisk examen
Annan relevant akademisk examen
Civilingejörsexamen Datateknik 2003
Övriga meriter
Talar flytande franska, engelska och svenska (modersmål).
Fortbildning – Endodonti
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Apikalkirurgi för Allmäntandläkare 2 dagar, 14 poäng 2017 Specialistkliniken för Endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker, Odontologen, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Västra Regionens Kursnämnd
Endodonti-Maskinell rensning 1 dag 2011 Övertandläkarna Elisabeth Arosenius, Erik Ardesjö, Jan-Olof Berg Folktandvården Uppsala län
Fortbildning – Estetisk och kosmetisk tandvård
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Blekningskurs 1 dag 2016 Magdalena Blomqvist Åhren Dental Consult
Fortbildning – Odontologisk bioteknologi/materiallära
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Härdplastutbildning 1 dag 2011 Roger Flodin AB Previa
Fortbildning – Odontologisk röntgendiagnostik
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Panoramaröntgenteknik 1 vecka 2010 Karin Näsström Odontologiska fakulteten Karolinska Institutet
Fortbildning – Oral kirurgi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Grundkurs i implantatkirurgi 3 dagar 2016 Erik Lennartsson, Leg. tandläkare och Elias Messo, Specialist Käkkirurgi Straumann
Medicinska risker och kirurgisk teknik 1 dag 2014 Övertandläkare Gunnar Sörlin, ST-tandläkare i käkkirurgi Björn Lindell Folktandvården Uppsala län
Fortbildning – Oral medicin
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Akuta kollapstillstånd vid tandbehandling 1 dag 2014 Övertandläkare Gunnar Sörlin Folktandvården Uppsala län
Sedering inom tandvården 1 dag 2012 Jean Cassuto, Roxana Sarmadi, Philip Staun Folktandvården Uppsala län
Slemhinnediagnostik och behandling inom allmäntandvården 1 dag 2013 Övertandläkare Terje Persson Folktandvården Uppsala län
Fortbildning – Oral protetik
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
The Unique magic of the mouth 5 dagar 2017 Martin Janda och Sven Skolander, specialister Oral Protetik Unique Dental
Fortbildning – Parodontologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Kom igång med parodontalkirurgi 2 dagar, 12 poäng 2016 Övertandläkare Claes Virdeborn, Tandläkare TommyValtersson, tandsköterska Linda Ström Södra Regionens Kursnämnd
Tandlossning-behandlingsflöde för en lättbehandlad svår sjukdom 1 dag, 6 poäng 2016 Övertandläkare Kerstin Schander och Soheil Saiedi Västra Reginens Kursnämnd
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
4 år
Egen verksamhet
Sedan jan 2015