Specialistutbildning
Behandlingar

Åsa Berg

Tandläkare Åsa Berg


Vinkelgatan 10, 374 38 Karlshamn
Telefon-nummer
0454-31008
Telefontider
Onsdag 8-16
Öppettider
Onsdag 7.30- 16
Webbadress
E-post
teamberg@telia.com
Organisations-nummer
556077-2419
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Konserverande behandling
  • Kronor och broar
  • Rotbehandling
  • Tandhygienistbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Malmö
Legitimationsår
1986
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
5 år
Egen verksamhet
28 år