Specialistutbildning
Behandlingar

Agneta M Sandbacka

Tandläkare Agneta Sandbacka


Fullerstatorget 2 2 tr, 141 35 Huddinge
Facebook
Telefon-nummer
08-7114740
Öppettider
se hemsidan
Webbadress
E-post
fullerstatandlakarna@comhem.se
Facebook
Tandläkare Agneta Sandbacka
Organisations-nummer
556306-4798
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Umeå
Legitimationsår
1979
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
4 år
Egen verksamhet
33 år