Specialistutbildning
Behandlingar

Ylva Aminoff

Wisby Tandvård


Adelsgatan 13, 62157 Visby Gotland
Telefon-nummer
0498 216116
Webbadress
E-post
wisby@jonasboberg.se
Organisations-nummer
556973-8106
Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1983