Specialistutbildning
Behandlingar

Mikael Holmström

Tdl Mikael Holmström


Kungsportsavenyen 32, 41136 Göteborg
Telefon-nummer
031-7119875
Telefontider
mån-tors 8.30-13.00
E-post
holmstrom.mikael@gmail.com
Organisations-nummer
5562842426
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Behandling av tandvårdsrädda
  • Estetisk tandvård
  • Kronor och broar
  • Implantat
  • Rotbehandling
  • Tandhygienistbehandling
  • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1986
Tjänstgöring
Egen verksamhet
31 år