Specialistutbildning
Behandlingar

Petra Hammarström

Masthuggskliniken


Barlastgatan 2, 41463 Göteborg
Facebook
Telefon-nummer
031-141417
Telefontider
Må-to 7-19 fre 7,30-16
Öppettider
Må-to 7-19 fre 7,30-16
Webbadress
E-post
info@masthuggskliniken.se
Facebook
Masthuggskliniken
Organisations-nummer
556693-9558
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
 • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1997