Specialistutbildning
Behandlingar

Maya Cauthin Rua Järvsén

Linnékliniken AB


Linnégatan 5, 41304 Göteborg
Telefon-nummer
031-141480
Telefontider
Måndag till fredag 08:00-17:00
Öppettider
Måndag till fredag 07:00-19:00
Webbadress
E-post
info@linnekliniken.nu
Organisations-nummer
556899-3504
Behandlingar
 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
 • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
2007