Specialistutbildning
Behandlingar

Lars Dahlberg

Din tandläkare på söder


S.Kungsgatan 16, 80252 Gävle
Telefon-nummer
026-613570
Telefontider
8.00-16.30, fred 8.00-13.00
Öppettider
mån-torsd 8-17, fred 8-13
Webbadress
Epost
info@teamdahlberg.ptj.se
Organisations-nummer
556077-2419
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Umeå
Legitimationsår
1982
Övriga meriter
Lars Dahlberg arbetar idag också som en av två huvudföreläsare inom Praktikertjänst AB:s verksamhetsutvecklingsprogram Addera som 2012 firarade 10 år. Idag har över 500 mottagningar i Sverige genomgått denna utbildning vilket berör ca 750000 patienter Praktikertjänst AB och i synnerhet Adderamottagningar, har de mest nöjda kunderna(alla kategorier) enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex) .
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
8 år
Annan anställning
27 år
Egen verksamhet
27 år