Specialistutbildning
Behandlingar

Sebastian Hedberg

Team Hedberg Tandvård


Borganäsvägen 31B, 78433 Borlänge
Facebook
Telefon-nummer
0243-211717
Facebook
team hedberg tandvård borlänge
Organisations-nummer
556077-2419
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Konserverande behandling
  • Kronor och broar
  • Implantat
  • Rotbehandling
  • Tandhygienistbehandling
  • Tandkirurgisk behandling
  • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1997