Specialistutbildning
Behandlingar

Helena Håkansson Forthmeijer

Tandvårdsvillan Hälsocenter


Källbäcksrydsgatan 11a, 507 31 Brämhult Borås
Telefon-nummer
033-241040
Telefontider
måndag 9-15.30, tisdag 8-15.30, onsdag 7-13, torsdag 11-18, fredag 7-13
Öppettider
måndag 9-15.30, tisdag 8-15.30, onsdag 7-13, torsdag 11-18, fredag 7-13
Webbadress
E-post
info@tandvardsvillan.com
Organisations-nummer
556907-1334
Behandlingar
 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
 • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1998
Annan akademisk examen
Övrig relevant utbildning
Långvarig smärta och smärtrehabilitering 15p, Filosofi 15p
Fortbildning – Bettfysiologi
Kursnamn Längd eller antal poäng Årtal Kursgivare Arrangör Kursintyg
Dawson academy Under 6 års tid 2011 Dawson academy Dawson academy
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
totalt ca 3 år, mellan 2001-2005
Annan anställning
1999-2009
Egen verksamhet
sedan 2009 07 01