Specialistutbildning
Behandlingar

Ali Vafadar

Slottets Tandläkarklinik


Engelbrektsgatan 6 , 70212 Örebro
Facebook LinkedIn
Telefon-nummer
019-142910
Telefontider
9:00-17:00
Öppettider
8:30-1700
Webbadress
E-post
info@slottetstand.se
Facebook
slottetstandläkarklinik
LinkedIn
slottetstandläkarklinik
Organisations-nummer
6202172851
Behandlingar

Läs mer om våra behandlingar på vår hemsida

 • Allmän tandvård
 • Akut tandvård
 • Avtagbara proteser
 • Barntandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda
 • Estetisk tandvård
 • Konserverande behandling
 • Kronor och broar
 • Implantat
 • Käkleds- och muskulär behandling
 • Rotbehandling
 • Tandhygienistbehandling
 • Tandkirurgisk behandling
 • Tandlossningsbehandling
 • Tandreglering
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Göteborg
Legitimationsår
1991
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
15
Egen verksamhet
12