Specialistutbildning
Behandlingar

Matti Koivuniemi

Tandläkarmottagning Ekersgatan 7


Ekersgatan 7 gatuplan, 70342 Örebro
Facebook
Telefon-nummer
0733930684
Telefontider
mån-tors 8-17, fre 8-12
Öppettider
mån-tors 8-17,fre 8-12
Webbadress
Facebook
http://www.tandlakareekersgatan.com
Organisations-nummer
6411023291
Behandlingar
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Stockholm
Legitimationsår
1996
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
10
Egen verksamhet
12