Specialistutbildning
Behandlingar

Larissa Selander

Villans Tandvård


Åsbogatan 21, 26251 Ängelholm
Telefon-nummer
0431-650065
Öppettider
mån-torsd 8-16, fred 8-15
Webbadress
Epost
info@villanstandvard.se
Organisations-nummer
5569448631
Behandlingar
  • Allmän tandvård
  • Akut tandvård
  • Avtagbara proteser
  • Behandling av tandvårdsrädda
  • Kronor och broar
  • Rotbehandling
  • Tandlossningsbehandling
Etisk validering

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

Här kan du läsa Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer (länk till pdf)

Tandläkaren arbetar i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer.

Grundutbildning
Tandläkarexamen vid
Utomlands
Legitimationsår
2009
Tjänstgöring
Anställning inom Folktandvården
5 år
Annan anställning
20 år
Egen verksamhet
3 år